Dolnośląskie Forum HR
Ankieta ewaluacyjna DFHR

Moi Drodzy,

Już 3 lata uczestniczymy w spotkaniach DFHR dzieląc się wiedzą i swoimi doświadczeniami. W chwili obecnej chcemy zapytać Was za pośrednictwem ankiety o odczucia na temat DFHR i poznać Wasze sugestie co do dalszej działalności.

Zachęcam do wypełnienia ankiety abyśmy mogli wspólnie tworzyć nasze Forum.

Wyniki zaprezentujemy podczas najbliższego spotkania 16 grudnia.

Założyciele

Janusz Dziewit

Rafał Hamela