Dolnośląskie Forum HR
„HR mix”, czyli III Konferencja DFHR2
III konferencję DFHR charakteryzowała rekordowa liczba prelegentów, co skutkowało różnorodnością poruszanych zagadnień i możliwością wyboru przez uczestników tych tematów.

Podczas dwunastu wystąpień opowiedzieli uczestnikom o swoich doświadczeniach we wdrażaniu unikalnych koncepcji HR’owych. Konferencja ta była zatem idealną okazją do przyjrzenia się kulisom przeróżnych projektów z obszaru HR. Wypracowane na ich podstawie wnioski i wskazówki można było od razu zastosować w swoich działaniach.

Prelegenci szczególną uwagę zwrócili na rolę międzykulturowości w procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Zauważyli oni jak istotna jest to kwestia, zwłaszcza w podczas fuzji firm. Różnorodność, także ta kulturowa, wiąże się bowiem z różnicami w sposobie postrzegania świata, a przez to z rozbieżnościami w oczekiwaniach pracowników i pracodawców. Referenci opowiedzieli jak wpłynęła ona na fuzje firm i jakie wnioski wyciągnęły z tych doświadczeń osoby biorące w nich udział.

Drugim, pojawiającym się w kilku wystąpieniach tematem była rola wartości w organizacjach. Kwestię tę poruszano opisując konkretne projekty HR’owe. Za każdym razem podkreślano wagę wartości. Według Prelegentów sukces organizacji zależy nie tylko od zdefiniowania wartości, ale przede wszystkim od ich konsekwentnego przestrzegania.

Galeria
DSCN1274 DSCN1267
Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
designed by corfeit coded by dynamikacja