Dolnośląskie Forum HR
Konferencja DFHR

25 maja 2023

Dolnośląskie Forum HR – największa społeczna inicjatywa branży HR w Polsce. Już od 11 lat pomagamy wymieniać się doświadczeniami i integrujemy środowisko HR nie tylko na Dolnym Śląsku. Od 11 lat, oprócz comiesięcznych spotkań, raz w roku organizujemy ogólnopolską Konferencję DFHR. Najbliższa konferencja będzie kolejną okazją do wymiany myśli, doświadczeń oraz nawiązania kontaktów.

Sytuacja na rynku pracy jest dynamiczna i stawiająca wiele wyzwań przed firmami. Utrzymujące się trudności z pozyskaniem i z utrzymaniem pracowników w firmie, wojna i związane z nią skutki w gospodarce… Kryzys menedżerski związany z koniecznością ciągłego dostosowywania stylu zarządzania do specyfiki grup pracowników (pokoleniowość, rotacja, labilne zaangażowanie, oczekiwanie zwiększonego bodźcowania motywacyjnego itp.)

To tylko niektóre zjawiska ciągle stawiające nowe wyzwania na poziomie strategicznym i operacyjnym. Na oba te poziomy ma wpływ i coraz bardziej mieć powinien HR.

Chcemy Was zaprosić do wysłuchania wystąpień, które być może staną się odpowiedzią na Wasze problemy lub co najmniej inspiracją do ich rozwiązania.

XI Konferencja DFHR jest unikalną okazją do spotkania z przedstawicielami firm z różnych branż i dyskusji o tym, jak sobie radzą z pojawiającymi się problemami. Zapewniamy 100% praktycznych informacji podczas wystąpień prelegentów.

Prelegentami będą głównie praktycy, którzy podzielą się z Wami swoimi doświadczeniami z realizacji ciekawych projektów.

Po raz kolejny współorganizatorem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody Assessment Center/Development Center, które propaguje rzetelne stosowanie metody AC/DC. Część wystąpień będzie związana z tematyką stosowania metody AC/DC. Jest to obecnie temat wzbudzający duże zainteresowanie w związku z potrzebą dokładnej diagnozy potencjału kompetencyjnego pracowników.

Szeroka gama tematów poruszanych podczas konferencji pomoże każdemu znaleźć interesujące treści do wykorzystania w jego pracy zawodowej.

Zapraszam do zapoznania się z agendą i zgłaszania swojego udziału.

Do zobaczenia

Janusz Dziewit                                   Karolina Dziewit

Założyciel                                             Wiceprezes Zarządu

Dolnośląskie Forum HR                  Polskie Stowarzyszenia Asesorów Metody AC/DC

 

Relacja z X Konferencji DFHR

Program konferencji
Termin: 25 maja 2023
Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 50-545 Wrocław
Organizatorzy:

Patronat merytoryczny:
 

Patron główny:

Patroni medialni:

             

            

                      

 

                    

 

   

       
Sponsorzy:

Miejsce konferencji:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 50-545 Wrocław

Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
designed by corfeit coded by dynamikacja