Dolnośląskie Forum HR
O Dolnośląskim Forum HR

Dolnośląskie Forum HR tworzą przedsiębiorcy, menedżerowie firm i  ludzie na co dzień pracujący w działach personalnych, dla których ważne jest stałe doskonalenie swoich kompetencji oraz integracja w środowisku praktyków zarządzania. DFHR powstało właśnie z myślą o nich, a założyli je Janusz Dziewit – Dyrektor Zarządzający Experum HR i Rafał Hamela – Prezes Zarządu HRhamela Spółka z.o.o. . Ta inicjatywa społeczna stała się jedną z największych tego typu w Polsce i zrzesza coraz więcej zainteresowanych.
Dzieje się tak nie bez przyczyny – DFHR co miesiąc organizuje spotkania poświęcone ważnym dla branży HR tematom. Prelegenci-praktycy podejmują nurtujące zagadnienia, za każdym razem odwołując się do własnych doświadczeń. Dzielą się zatem nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim nabytą praktyką – przedstawiają konkretne procesy zachodzące wewnątrz firm, które reprezentują. To innowacyjne podejście sprawia, że z Dolnośląskim Forum HR utożsamia się coraz więcej ludzi.

Raz w roku odbywa się ogólnopolska konferencja DFHR. To znane już w środowisku wydarzenie charakteryzuje duża ilość i wysoka jakość poruszanych tematów, co sprawia, że każdy uczestnik wybiera zagadnienia, które go szczególnie interesują. Konferencje te – podobnie jak wszystkie spotkania organizowane przez Dolnośląskie Forum HR – przebiegają w duchu merytoryki, wymiany praktycznych doświadczeń oraz promowania innowacyjnych rozwiązań do zarządzania firmami.

Wszystkie te wydarzenia wyróżnia aktywność uczestników, którzy otwarcie dzielą się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i pomysłami, tworząc tym samym prawdziwą dyskusję wokół tematu i jeszcze bardziej pogłębiając wiedzę na temat konkretnego zagadnienia.

Spotkania DFHR kreują ponadto idealną przestrzeń do budowania długofalowych relacji między przedsiębiorcami, menedżerami i pracownikami działów HR różnych firm oraz aktywnego uczestnictwa w środowisku dla prawdziwie zainteresowanych tą tematyką.

Dolnośląskie Forum HR wydaje się zatem odpowiedzią na brak tego typu inicjatyw na rynku. Jest odzewem na chęć ciągłego nabywania wiedzy i umiejętności przez ludzi na co dzień związanych z zarządzaniem oraz z HR-em w środowisku dla nich najbardziej naturalnym.Założyciele
[tlpteam col="4" member="6"]
Rada programowa
Janusz Dziewit,
Janusz Dziewit

ExperumHR / DFHR

Rafał Hamela,
Rafał Hamela

HRhamela / DFHR

Agata Sala,
Agata Sala

QAD Polska

Dagmara Sobolewska,
Dagmara Sobolewska

Fabryka Mebli Forte s.a.

Radek Majda,
Radek Majda

UTC AreoSpace Systems

Beata Kuler,
Beata Kuler

IKEA Industry

Agnieszka Maziarz-Lipka,
Agnieszka Maziarz-Lipka

Opta

Dominika Frydlewicz,
Dominika Frydlewicz

Chang Hong

Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549