Dolnośląskie Forum HR
Rejestracja na konferencję

Warunki uczestnictwa

Cena:

440 zł

Dla członków Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody AC/DC rabat 20%.

(szczegóły płatności w regulaminie)

W cenie zapewniamy:
Materiały konferencyjne
Przerwy kawowe
Lunch

  *Dane firmy:

  *Dane uczestnika:

  Dane pozostałych Uczestników:

  *Akceptuję Regulamin:

  tak

  Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody AC/DC.

  *Zgłoszony Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych wyłącznie przez: Experum HR z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Karola Szajnochy 11, dla celów marketingowych i promocji Dolnośląskiego Forum HR zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  tak

  *Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas wydarzenia w celach promocyjnych kolejnych wydarzeń organizowanych przed Dolnośląskie Forum HR.

  tak

  Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o Konferencji?

  *pola wymagane

  Kontakt
  Dolnośląskie Forum HR
  Janusz Dziewit
  +48 605 555 549
  Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
  designed by corfeit coded by dynamikacja