Dolnośląskie Forum HR
Spotkanie DFHR – 11.12.2019

Koniec roku sprzyja podsumowaniom i snuciu planów na przyszłość.
Spowolnienie, czy dalsze przyspieszenie w naszej gospodarce?
Z rynku dochodzą sprzeczne sygnały. Jedni mówią, że za chwilę będą zwalniać, a inni nadal gorączkowo poszukują nowych pracowników.

Jedno łączy obie grupy firm… ich pracownicy oczekują podwyżek. Informacje wysyłane przez Rząd o zwiększeniu pułapu minimalnego wynagrodzenia zwiększają apetyt pracowników na wszystkich szczeblach.

Jak wygląda rzeczywista sytuacja wynagrodzeń w Polsce? Jakie są trendy w dawaniu podwyżek? Jak wygląda fluktuacja i absencja? Jakie prognozy można tworzyć na podstawie tych danych?

Na spotkaniu będziemy mogli zapoznać się z najświeższymi danymi z największego w Polsce Raportu Płacowego przygotowanego przez Mana HR i wspólnie podyskutować o tym, co z nich wynika dla naszych firm.

Spotkanie Dolnośląskiego Forum HR, odbędzie się 11 XII 2019 o godz. 18.00 na Uniwersytecie SWPS przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b we Wrocławiu, w sali 126. Parking (płatny) jest przy budynku Uczelni.

 

Plan spotkania:

17.30 – Rejestracja uczestników

18.00 – „Aktualna sytuacja na rynku pracy. Wynagrodzenia. Podwyżki. Fluktuacja. Absencja” – Martyna Weryńska, Mana HR

19.00 – Przerwa kawowa

19.15 – Dyskusja uczestników spotkania

 

Prelegent:

 

Informacje organizacyjne:

Tradycyjnie uczestnicy DFHR partycypują w kosztach organizacji spotkania, wnosząc opłatę w wysokości 30 zł/os.
Z przyczyn technicznych liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Galeria
Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
designed by corfeit coded by dynamikacja