Dolnośląskie Forum HR
Spotkanie DFHR – 17.04.2019
Na najbliższym spotkaniu będziemy mogli zapoznać się z przykładem powstawania nowej fabryki i jej zasobów ze szczególnym uwzględnieniem zasobu ludzkiego. Dowiemy się jak można zrekrutować obsadę firmy na trudnym obecnie rynku pracy, jak budować kulturę organizacyjną i funkcję personalną.

Trzema podstawowymi zasobami firmy są Ludzie, kapitał i zasób rzeczowy. Sprawność realizacji celów biznesowych jest determinowana przez sprawne współdziałanie tych trzech zasobów. Szczególnie jest to istotne na etapie „programowania” zasobów w nowopowstających organizacjach. Ludzie jako zasób są kluczowi ponieważ ludzie „uruchamiają” dwa pozostałe zasoby.

Spotkanie Dolnośląskiego Forum HR odbędzie się 17 IV 2019 o godz. 18.00 na Uniwersytecie SWPS przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b we Wrocławiu, w sali 126. Parking jest przy budynku Uczelni.

 

Plan spotkania:

17.30 – Rejestracja uczestników,

18.00 – „Szwajcarski projekt green field przy współczesnych uwarunkowaniach rynku wrocławskiego – wyzwania i rozwiązania, czyli jak powstał Sulzer Mixpac Poland”

19.00 – Przerwa kawowa;

19.30 – Dyskusja uczestników spotkania z prelegentami

 

Prelegenci:

Sebastian Madej – General Manager w Sulzer Mixpac Poland  – www.linkedin.com/in/sebastian-madej-5405505/

Joanna Fiącek-Czerwony – HR Manager w Sulzer Mixpac Poland – www.linkedin.com/in/joanna-fiacek-czerwony-2893822/

 

Informacje organizacyjne:

Tradycyjnie uczestnicy DFHR partycypują w kosztach organizacji spotkania wnosząc opłatę w wysokości 30 zł/os.
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności przez stronę www.dfhr.org lub zwrotnym mailem.
Z przyczyn technicznych liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia,

 

Janusz Dziewit

e-mail DFHR: janusz.dziewit@dfhr.org,

e-mail firmowy: janusz.dziewit@experumhr.pl

tel. 605 55 55 49

www.dfhr.org

 

 

Galeria
Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
designed by corfeit coded by dynamikacja