Dolnośląskie Forum HR
Spotkanie DFHR – 20.03.2019
Na najbliższym spotkaniu chcemy pochylić się nad relacjami Działów Personalnych z firmami doradczymi z branży HR. Obecna sytuacja na rynku pracy znacząco zwiększyła popyt wielu Działów Personalnych na usługi z obszaru HR, ale jak pokazują obserwacje nie poprawiła relacji pomiędzy tymi podmiotami.

Przedstawiciele Działów Personalnych często narzekają na niską jakość usług, natomiast Usługodawcy narzekają na nierealne oczekiwania Klientów.

Czy to są tylko opinie, czy fakty będziemy mogli przekonać się na najbliższym spotkaniu podczas którego odbędzie się moderowana debata pomiędzy Przedstawicielami Działów Personalnych i Przedstawicielami Firm Doradczych.

Będziemy się mogli dowiedzieć jakie są wzajemne oczekiwania, jakie zastrzeżenia, jak również co rodzi wzajemną satysfakcję.

Spotkanie Dolnośląskiego Forum HR odbędzie się 20 III 2019 o godz. 18.00 na Uniwersytecie SWPS przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b we Wrocławiu, w sali 126. Parking jest przy budynku Uczelni.

                                                                              

Plan spotkania:

17.30 – Rejestracja uczestników,

18.00 – Debata: Przedstawiciele Działów Personalnych v Przedstawiciele Firm Doradczych

19.00 – Przerwa kawowa;

19.30 – Dyskusja uczestników debaty z uczestnikami spotkania

 

Uczestnicy debaty:

Przedstawiciele Działów Personalnych:

Agnieszka Iżuk – HR Senior Manager w QIAGEN – https://www.linkedin.com/in/agnieszka-i%C5%BCuk-72b74010/

Jolanta Skrzyńska-Winkel – Dyrektor ds. Personalnych i Organizacji  w PeBeKa SA- Grupa KGHM – https://www.linkedin.com/in/jolanta-skrzy%C5%84ska-winkel-480aa688/,

Piotr Kaźmierski – Dyrektor ds. ZZL w Hasco-Lek – https://www.linkedin.com/in/piotr-ka%C5%BAmierski-0349854/

Paweł Popow – Training and Development Manager w AVIVA – https://www.linkedin.com/in/pawelpopow/

Tomasz Stankiewicz – HR Director Volvo Buses w Volvo – https://www.linkedin.com/in/tomasz-stankiewicz-mba-635603a/,

 

Przedstawiciele Firm Doradczych:

Agnieszka Nowak – Branch Manager w Devire – https://www.linkedin.com/in/agnieszka-nowak17/,

dr Andrzej Łobodziński – Założyciel i Prezes Zarządu w Key Novelty – http://keyso.pl/eksperci/andrzej-lobodzinski/,

Adrian Łukowicz – Prezes Zarządu w Euro HR – https://www.goldenline.pl/adrian-lukowicz/,

Wojciech Paździor – Founder w Active Strategy – https://www.linkedin.com/in/wojciechpazdzior/

 

Informacje organizacyjne:

Tradycyjnie uczestnicy DFHR partycypują w kosztach organizacji spotkania wnosząc opłatę w wysokości 30 zł/os.
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności przez stronę www.dfhr.org lub zwrotnym mailem.
Z przyczyn technicznych liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia

 

Janusz Dziewit
e-mail DFHR: janusz.dziewit@dfhr.org,

e-mail firmowy: janusz.dziewit@experumhr.pl

tel. 605 55 55 49

www.dfhr.org

Galeria
Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
designed by corfeit coded by dynamikacja