Dolnośląskie Forum HR
Spotkanie DFHR – 22.02.2018
Prawdziwą próbą sprawności działania funkcji personalnej w organizacji są zmiany. Skokowe zwiększenie zatrudnienia, redukcja zatrudnienia, reorganizacja, przejęcia… Każde z tych działań wymaga mistrzostwa w zakresie logistyki, polityki komunikacyjnej i utożsamiania się ze zmianami.

Na najbliższym spotkaniu Dolnośląskiego Forum HR chcemy zapoznać Was z procesem reorganizacji struktur oraz przejęciem na przykładzie firmy EDF Polska SA, która została przejęta przez PGE Energia Ciepła SA.
Będziemy mogli posłuchać o tym jak przebiegała komunikacja z pracownikami podczas wprowadzania tych zmian. Jakie zaproponowano programy wsparcia dla pracowników? Jak komunikowano się ze stroną społeczną? Istotnym wątkiem będzie też poznanie operacyjnego przebiegu całego procesu przy zaangażowaniu kadry menedżerskiej i powstałymi zespołami projektowymi.

Zapraszamy w nasze nowe miejsce spotkań.

Dziękujemy za gościnność i współpracę Uniwersytetowi SWPS.
Spotkanie Dolnośląskiego Forum HR odbędzie się 22.II.2018 o godz. 18.00 na Uniwersytecie SWPS przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b we Wrocławiu, w sali 126. Parking jest przy budynku Uczelni.

Plan spotkania:

17.30 – Rejestracja uczestników;
18.00 – „Rola HR w procesie zmian i transformacji” – na przykładzie firmy EDF Polska SA i PGE Energia Ciepła SA;
19.00 – Przerwa kawowa;
19.20 – Dyskusja uczestników spotkania z panelistami.

Prelegentka:

Jolanta Skrzyńska-Winkel – Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w firmie PGE Energia Ciepła SA – https://www.linkedin.com/in/jolanta-skrzynska-winkel-480aa688/;

Informacje organizacyjne:

Tradycyjnie uczestnicy DFHR partycypują w kosztach organizacji spotkania, wnosząc opłatę w wysokości 30 zł/os.
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności przez stronę www.dfhr.org lub mailem na podany niżej adres.
Z przyczyn technicznych liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

W imieniu Dolnośląskiego Forum HR:

Janusz Dziewit
e-mail DFHR: janusz.dziewit@dfhr.org,
e-mail firm.: janusz.dziewit@experumhr.pl
tel. 605 55 55 49
www.dfhr.org

Galeria
Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
designed by corfeit coded by dynamikacja