Dolnośląskie Forum HR
Spotkanie DFHR 23.11.2016
Obecna sytuacja na rynku pracy, zmiany kulturowe, ewoluująca świadomość pracy u pracowników, trendy w wychowaniu, to tylko niektóre czynniki, które kształtują postawy pracowników. Każda grupa wiekowa pracowników posiada trochę inaczej skonfigurowane postawy, które wymuszają na pracodawcy odpowiednie dostosowanie systemu zarządzania.

Wiek pracowników to ważny element w strategii każdej firmy. Obecnie zarządzający starają się wypracować rozwiązania, dostosowane do potrzeb różnych wiekowo grup pracowników (Pokolenie BB-X-Y-Z[1]). Najbliższe spotkanie będzie prezentowało wyniki najświeższych badań w zakresie wartości, oczekiwań, motywatorów, obaw względem przyszłości, mocnych stron oraz jakie cechy/kompetencje powinien posiadać wg ankietowanych współczesny przełożony. Badania przeprowadzono w dwóch grupach:

  1. W środowisku akademickim- wśród studentów, którzy za chwilę wejdą na rynek pracy.
  2. W środowisku osób aktywnych zawodowo.

Celem spotkania jest zaprezentowanie aktualnych danych, poznanie potrzeb, oczekiwań i postaw najmłodszego pokoleń Y i Z i porównania z BB i X.

Dodatkowo zostaną przedstawione wyniki badań prowadzone przez dr Barbarę Chomątowską i dr Agnieszkę Żarczyńską-Dobiesz dotyczących DNA Liderów.

Liczymy również na dyskusję z Państwem jak można projektować rozwiązania HR w oparciu o uzyskane wyniki badań?

Spotkanie Dolnośląskiego Forum HR, odbędzie się 23.11.2016 o godz. 18.00 w nowym miejscu – w Wrocławskim Parku Technologicznym przy ul. Duńskiej 11, w sali konferencyjnej „Sigma” (na parterze). Parking jest zaraz obok budynku. Proszę parkować na miejscach oznaczonych tabliczkami „WPT”, „Gość” lub nieoznaczonych.

 

Plan spotkania:

17.30 – Rejestracja uczestników,

18.00 – Pokolenia X,Y,Z w firmie – dr Barbara Chomątowska, dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk; dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz

19.00 – Przerwa kawowa;

19.30 – Dyskusja prelegentów i uczestników spotkania

 

Informacje organizacyjne:

Tradycyjnie uczestnicy DFHR partycypują w kosztach organizacji spotkania wnosząc opłatę w wysokości 30 zł/os.
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności przez stronę www.dfhr.org lub zwrotnym mailem.
Z przyczyn technicznych liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

W imieniu Dolnośląskiego Forum HR:
Janusz Dziewit
e-mail DFHR: janusz.dziewit@dfhr.org,

e-mail firm.: janusz.dziewit@experumhr.pl

tel. 605 55 55 49
www.dfhr.org
Rafał Hamela
e-mail DFHR: rafal.hamela@dfhr.org

e-mail firm.: rh@hrhamela.pl

tel. 791 68 04 73
www.dfhr.org

Galeria
Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
designed by corfeit coded by dynamikacja