Dolnośląskie Forum HR
Spotkanie DFHR – 24.10.2022

Już w najbliższy poniedziałek czeka nas kolejne spotkanie DFHR. Tym razem podejmiemy temat Przywództwa. Czym ono tak naprawdę jest, jaki HR ma na niego wpływ, jak je kształtować i jaki ma wpływ na realizację celów biznesowych?
O przywództwie każdy słyszał, ale niewielu go widziało. Jak sprawić aby przywódcą mogła być każda osoba zarządzająca w firmie?
Mam nadzieję, że na część tych pytań uda nam się wspólnie znaleźć odpowiedź podczas dyskusji, a także postawić kolejne inspirujące pytania.
W przywódcze niuanse wprowadzi nas dr Agnieszka Taurogińska-Stich, która jest uznanym ekspertem w Wojsku Polskim m.in. z zakresu przywództwa.

Spotkanie Dolnośląskiego Forum HR odbędzie się 24 X 2022 o godz. 18.00 w Uniwersyteckim Inkubatorze Przedsiębiorczości inQUBE przy ul. Wielkiej 67 we Wrocławiu.

Plan spotkania:
17.30 – Rejestracja uczestników;
18.00 – „Przywództwo – wyzwania i marzenia” – dr Agnieszka Taurogińska-Stich – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
19.00 – Przerwa kawowa;
19.15 – Dyskusja

Informacje organizacyjne:
Tradycyjnie uczestnicy spotkania DFHR partycypują w kosztach organizacji spotkania, wnosząc opłatę w wysokości 40 zł/os.
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności przez stronę www.dfhr.org lub mailem na adres spotkania@dfhr.org.
Z przyczyn technicznych liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Galeria
Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
designed by corfeit coded by dynamikacja