Dolnośląskie Forum HR
Spotkanie DFHR – 30.03.2022

W środę 30 marca odbędzie się na kolejne spotkanie Dolnośląskiego Forum HR. Podejmiemy temat kompetencyjnych ocen okresowych. Oceny okresowe ciągle budzą wiele kontrowersji, Mają wielu zwolenników i przeciwników. Niezależnie od  tego jaki mamy stosunek do ocen, to funkcja monitorująca pracownika jest istotnym obszarem w procesie zarządzania. Jak realizować tą funkcję aby uzyskiwać cenne informacje o skuteczności pracownika z jednoczesną dbałością o jego komfort? Jaki przyjąć punkt odniesienia oceny aby była ona sprawiedliwa i dawała możliwość porównania wyniku? Jak ją zaprojektować i wdrożyć aby uzyskać wysoki poziom zaufania do niej wszystkich uczestników i dzięki temu rzetelne wyniki?

Okresowe oceny pracowników zawsze są inspirującym tematem do dyskusji. Mam nadzieję, że uczestników naszego spotkania też zainspirują…

Spotkanie Dolnośląskiego Forum HR odbędzie się 30 III 2022 o godz. 18.00 w siedzibie firmy Experum HR przy ul. Karola Szajnochy 11/5, III p. we Wrocławiu.

 

Plan spotkania:

17.30 – Rejestracja uczestników;
18.00 – „Kompetencyjna Okresowa Rozmowa Rozwojowa #ocena czy to nadal działa?

Studium przypadku Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S. A. – wdrożenie okresowych rozmów rozwojowych”

19.00 – Przerwa kawowa;
19.15 – Dyskusja

Prelegenci:

Jolanta Skrzyńska-Winkel – https://www.linkedin.com/in/jolanta-skrzy%C5%84ska-winkel-480aa688/

Roksana Rapacz – Specjalista ds. Pracowniczych w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Janusz Dziewit – https://www.linkedin.com/in/janusz-dziewit-380ba63/

Informacje organizacyjne:

Tradycyjnie uczestnicy DFHR partycypują w kosztach organizacji spotkania, wnosząc opłatę w wysokości 30 zł/os.
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności przez stronę www.dfhr.org lub zwrotnym mailem.
Z przyczyn technicznych liczba miejsc jest ograniczona (15). Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Galeria
Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
designed by corfeit coded by dynamikacja