Dolnośląskie Forum HR
Spotkanie DFHR – 31.01.2018
Funkcja personalna jest uważana za jedną z istotnych funkcji w każdej organizacji. Zazwyczaj o jej istnieniu świadczy funkcjonowanie w organizacji Działu Personalnego. Jednak jest wiele firm w których nie ma Działu Personalnego. Zasadne jest pytanie czy funkcja personalne jest w nich realizowana... Jeżeli tak, to gdzie jest zlokalizowana? Jeżeli nie, to w jaki sposób radzą sobie na rynku? Może „miękki” HR nie jest potrzebny aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować?

Na te i inne ważne pytania będziemy chcieli odpowiedzieć podczas najbliższego spotkania Dolnośląskiego Forum HR. Zaprosiliśmy do panelu dyskusyjnego przedstawicieli niedużych firm aby dowiedzieć się od nich w jaki sposób realizują działania z zakresu „miękkiego” HR i jak postrzegają jego rolę w swoich organizacjach.

Zapraszamy w nasze nowe miejsce spotkań.

Dziękujemy za gościnność i współpracę Uniwersytetowi SWPS.
Spotkanie Dolnośląskiego Forum HR, odbędzie się 31.I.2018 o godz. 18.00 na Uniwersytecie SWPS przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b we Wrocławiu, w sali 126. Parking jest przy budynku Uczelni.


Plan spotkania:

17.30 – Rejestracja uczestników;
18.00 – „HR w małych i średnich firmach” – panel dyskusyjny;
19.00 – Przerwa kawowa;
19.20 – Dyskusja uczestników spotkania z panelistami

Paneliści:

Elżbieta Suska – Wiceprezes Zarządu w firmie  SUMEL;
Marylise Bougaret – Dyrektor Zakładu w firmie SEGEPO-REFA;
Anna Kosicka – Dyrektor ds. Finansowych i Administracyjnych w firmie ART Płakowice;
Ryszard Klimczuk – Prezes Zarządu w firmie JARS;
Piotr Zajdel – Prezes Zarządu w firmie TORA-ZAJDEL;

Informacje organizacyjne:

Tradycyjnie uczestnicy DFHR partycypują w kosztach organizacji spotkania, wnosząc opłatę w wysokości 30 zł/os.
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności.
Z przyczyn technicznych liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

W imieniu Dolnośląskiego Forum HR:

Janusz Dziewit
e-mail DFHR: janusz.dziewit@dfhr.org,
e-mail firm.: janusz.dziewit@experumhr.pl
tel. 605 55 55 49
www.dfhr.org

Galeria
Kontakt
Dolnośląskie Forum HR
Janusz Dziewit
+48 605 555 549
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dolnośląskie Forum HR 2015
designed by corfeit coded by dynamikacja